Samenwerking Stichting Ykeallo – Het Oranje Fonds

Samenwerking Stichting Ykeallo – Het Oranje Fonds

Stichting Ykeallo ontvangt van Het Oranje Fonds een bijdrage voor het project Hoedmona. Binnen dit project worden statushouders door heel Amsterdam geholpen om op een duurzame manier te integreren. Door een luisterend oor te bieden streeft Stichting Ykeallo er naar dat deze jongeren een zelfstandig leven opbouwen in Nederland en hun talenten optimaal benutten. Hoedmona […]

150 helden in Jan Magazine

150 helden in Jan Magazine

Jan Magazine belicht deze maand in het jubileummagazine 150 helden, Nederlanders die elke dag verbinding zoeken met nieuwkomers die hun land moesten ontvluchten. Onze Mek staat ook in de lijst! https://www.jan-magazine.nl/lif…/a27086106/jan-150-mei-2019/

Eervolle vermelding World Habitat

Eervolle vermelding World Habitat

Startblok Riekerhaven, waar onze jongeren samenleven met andere statushouders en Nederlandse jongeren, heeft een eervolle vermelding gekregen van World Habitat! De organisatie, die werkt aan het bieden van onderdak voor mensen die dat het meest nodig hebben, noemt het woonproject in Amsterdam een voorbeeld voor andere landen. Directeur David Ireland: “Het vestigen van vluchtelingen in […]

Het zijn de mensen die Amsterdam Nieuw-West maken

Het zijn de mensen die Amsterdam Nieuw-West maken

Samen leven, samen leren: Amsterdam Nieuw-West is een stadsdeel dat vol in ontwikkeling is. Over de kracht en de kansen van dit prachtige deel van onze stad is een video gemaakt, waarin Mek en anderen vertellen wat zij voor Nieuw-West willen betekenen en wat Nieuw-West voor hen betekent. (Mek zie je vanaf 11:36)  

Oranje Fonds investeert in project Riekerhaven

Oranje Fonds investeert in project Riekerhaven

Stichting Ykeallo krijgt een bijdrage van €47.000 van het Oranje Fonds voor het project Hoedmona. Eritrese statushouders in Amsterdam Nieuw West worden in dit project geholpen om duurzaam te integreren. Dit gebeurt onder meer met het bieden van een plek om samen te komen, cultuursensitieve begeleiding, voorlichting en training en sport- en spelactiviteiten. Hoedmona betekent […]