skip to Main Content

Intensieve coaching

van jonge Eritrese statushouders in Amsterdam Oost

Niet alle jonge statushouders integreren even makkelijk in de Nederlandse samenleving. Hoezeer zij ook hun best doen, soms worden ze ingehaald door hun eigen verleden. Een traumatische tocht naar een nieuw leven, dat niet altijd zo rooskleurig is als van tevoren werd gedacht.

In dit project volgen we een aantal statushouders een jaar lang intensief. Mek is hun coach en probeert ze op het goede pad te krijgen. Waarom lukt de integratie niet goed? Wat wil iemand bereiken? En wat heeft iemand nodig om daar te komen? Door intensieve begeleiding wordt er een vertrouwensband gecreëerd, waardoor Mek uiteindelijk gemakkelijker door weet te dringen. Voor elke jongere is de uitdaging anders. De één zou baat hebben bij een psycholoog, maar moet hier zelf achter komen. Een andere jongere wordt tegengehouden door teleurstelling en heeft vooral een gesprekspartner nodig.

Voor dit project hebben wij intensief contact met Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam. Regelmatig bespreken we de voortgang van de jongeren en zo nodig sturen we gezamenlijk bij. Als hulp vanuit de gemeente nodig is, wordt dit gemakkelijk ingezet. Zo hopen we ook de jongeren die wat meer aandacht nodig hebben uiteindelijk gezond te laten integreren in Nederland.

Wilt u meer weten over dit project? Of kent u een Eritrese jongere die in Amsterdam Oost woont en wellicht gebaat zou kunnen zijn bij dit traject? Neem dan contact op met projectleider Mek of onze andere medewerkers via het contactformulier.

Back To Top