skip to Main Content

Missie en visie

Missie

Stichting Ykeallo heeft ten doel om Oost-Afrikaanse statushouders, dan wel statushouders uit andere landen, te ondersteunen bij het maken van een nieuwe start in Nederland (Amsterdam). We werken aan draagvlak binnen de Nederlandse samenleving voor nieuwkomers.

Stichting Ykeallo tracht haar missie onder meer te bereiken door:

Coaching: het wegwijs maken van de doelgroep in de Nederlandse cultuur en maatschappij door middel van coaching. Dit behelst praktische hulp bij vragen, maar ook het motiveren van de doelgroep door middel van gesprekken. Ook is er ruimte voor individuele coaching en begeleiding.

Begeleiding naar werk: het vinden van (en bemiddelen in) stages en vrijwilligerswerk voor de doelgroep binnen het netwerk van de oprichter en de netwerken van andere relevante organisaties en instanties. Onderdeel hiervan zijn trainingen die statushouders op weg helpen om online zelfredzaam te worden om ook zelf hun zoektocht voort te kunnen zetten.

Organiseren van laagdrempelige activiteiten: door middel van het organiseren van sportactiviteiten en sociale activiteiten kunnen statushouders elkaar, ervaringsdeskundige en andere Amsterdammers ontmoeten. Hierdoor kunnen zij inspiratie opdoen en connecties maken die ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen in Amsterdam.

Adviseren: het creƫren van draagvlak binnen de Nederlandse samenleving voor de nieuwkomers, door middel van het geven van lezingen aan bedrijven en overheden. Door het informeren van de gemeente en ketenpartners over de doelgroep dragen wij bij aan meer begrip en empathie.

Brugfunctie: bemiddeling tussen instanties en statushouders, het delen van expertise aangaande statushouders, vanuit ervaringsdeskundig perspectief, met instanties en netwerken. Voorbeelden van instanties waar de stichting mee samenwerkt zijn Gemeente Amsterdam, woningbouwcorporaties, GGD, Jellinek, Sezo, Dynamo en Kiss. De stichting vervult een brugfunctie tussen al deze instanties en de statushouders en overlapt niet met de activiteiten en taken van deze instanties.

Visie

In de komende jaren wil stichting Ykeallo het werk wat de stichting al doet verder uitbouwen, aanscherpen en verdiepen. We doen dit aan de hand van vijf strategische doelstellingen:

 1. Nieuwkomers worden en blijven zelfredzaam.
 2. Ondersteuning bieden naar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Focus op zelfredzaamheid en een veilig thuis voor vrouwen in de wijk.
 3. Versterken van de verbondenheid en betrokkenheid van bewoners in de wijk.
 4. Passende ondersteuning bieden voor mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht volwaardig kunnen meedoen.
 5. Ontwikkelkansen bieden aan mensen die steun kunnen gebruiken om het beste uit zichzelf te halen.

Kernwaarden

Bij alle werkzaamheden die stichting Ykeallo uitvoert staan de volgende kernwaarden centraal:

 1. Spreken vanuit eigen ervaringen door medewerkers en vrijwilligers.
 2. Verbinding zijn tussen beide talen en culturen.
 3. Verbinden door uit te leggen: wegwijs maken in het wie en wat.
 4. Al onze werkzaamheden zijn voor en door de doelgroep.
 5. Maatwerk bieden. We gaan uit van wensen en behoeften van de doelgroep en navigeren vanuit daar door het web van instanties.
 6. Brugfunctie, het smeermiddel zijn: niet over willen nemen/concurreren met andere initiatieven.
 7. We groeien mee met de doelgroep en behoeften.

Beleidsplan 2021 - 2023

Lees meer in ons beleidsplan van 2021-2023: Thuis in Amsterdam.

Back To Top