skip to Main Content

Dit is wat we doen

© Volker Media

Stichting Ykeallo is opgericht door Mek Ykeallo met als doel (Eritrese) statushouders in Amsterdam te ondersteunen bij  hun integratie. Wat begon met een balletje trappen op het het Johan Cruyff Court in Nieuw-West, groeide uit naar een grote groep jongeren die bij elkaar kwamen sporten en nieuwe contacten opdeden. Deze jongeren namen hun hulpvragen mee en Mek hielp ze op weg. Door de mond-tot-mond-reclame onder jongeren, groeide deze groep snel aanzienlijk en werd Mek een bekend figuur voor statushouders en de instanties waar zij mee te maken hebben. Om deze ondersteuning in goede banen te leiden, werd de stichting opgericht.

Stichting Ykeallo vandaag de dag

Inmiddels focust de stichting zich niet meer alleen op Eritrese en jonge statushouders, maar kan iedere statushouder die daar behoefte aan heeft langskomen. We proberen iedereen te motiveren uit hun comfortzone te stappen en mee te doen. Niet meteen te veel te willen, maar stap voor stap. We begeleiden statushouders naar vrijwilligerswerk, een opleiding of betaalde baan. Zo maken zij kennis met de maatschappij en de maatschappij met hen. Tijdens de spreekuren en activiteiten wordt zo veel mogelijk Nederlands gepraat.

We blijven groeien

In de afgelopen jaren zijn de activiteiten van de stichting uitgebreid en zijn er een aantal vaste medewerkers die samen met Mek de statushouders ondersteunen. Daarbij is een samenwerking aangegaan met verschillende huisvestingsprojecten voor jongeren in Amsterdam. Startblok Riekerhaven, en later ook Stek Oost, Stek West, Karmijn en Spark Village, zijn huisvestingsprojecten waar jongeren en statushouders samenwonen en elkaar helpen. Medewerkers van stichting Ykeallo zijn op deze locaties een aantal dagen per week aanwezig voor begeleiding, voor het vertalen en tolken, ondersteuning bij het vinden van een baan of opleiding, of gewoon om een luisterend oor te bieden. Daarnaast staan sport- en spelactiviteiten nog altijd centraal. De kern van de stichting is nog steeds om de jongeren op een laagdrempelige manier duurzaam te laten integreren in de Nederlandse samenleving.

Vrouwelijke statushouders

De afgelopen jaren is er ook een extra focus gekomen op vrouwelijke statushouders, onder andere door het aantrekken van twee vrouwelijke medewerkers. In september 2020 zijn wij gestart met een speciaal vrouwenproject, Habognatat, wat "sterke, doorzettende mensen" betekent in het Tigrinya. Een perfecte naam voor ons empowerment-project waar vrouwen samenkomen om hun wereld te vergroten, maar ook om aan de wereld te laten zien welke kwaliteiten zij allemaal in huis hebben. Uiteindelijk is het doel van het project om de vrouwen een gezicht te geven en een podium te bieden, om zo hun ervaringen en verhalen te kunnen delen met de rest van de wereld.

Back To Top