skip to Main Content

Het Parool interviewt Mek en statushouders over psychische gezondheid

Het Parool interviewt Mek Ykeallo en twee statushouders over de mentale gezondheid van de doelgroep en de problematiek die daarbij hoort. De gemeente Amsterdam heeft in november 2023 een motie aangenomen om statushouders met mentale problemen beter en sneller te helpen. Inmiddels is bekend dat alle statushouders in Amsterdam dit jaar een gesprek krijgen over hun fysieke en mentale gezondheid. 

In het artikel in Het Parool vertellen Ablelom Gebremedhin en Abdullatif Ali over hun vlucht uit Eritrea, de nare dingen die zij hebben gezien en hoe zij daar nog steeds last van hebben. Maar ook over de hulp in Nederland, die niet altijd aansluit op de behoefte van de doelgroep. Beide jongens worden al een tijd intensief begeleid door medewerkers van stichting Ykeallo en andere instanties.

Mek verteld onder andere over de cultuurverschillen tussen Eritrea en Nederland. Want in Eritrea bestaan mentale problemen niet, en ga je daarvoor niet naar de huisarts of psycholoog. Het belang van mensen, zoals Mek, Saba en Anwar, die ervaringsdeskundige zijn en ook de weg in Nederland weten is cruciaal. Voor statushouders en professionals als tolk, maar ook als cultuurtolk.

Met Ablelom en Abdullatif gaat het gelukkig steeds beter. Zij gaan naar school en hebben een woning. Een positieve kijk op de toekomst is er zeker en komt steeds dichterbij. Stichting Ykeallo is heel trots op deze jongens, die hun verhaal durfden te vertellen, dat is niet makkelijk! Deze verhalen moeten verteld blijven worden, kleine stapjes vooruit!

Back To Top