skip to Main Content

Samenwerking VSBFonds 2023

Stichting Ykeallo ontvangt van het VSB Fonds een bijdrage voor het project 'Thuis in Amsterdam'. Binnen dit project worden een aantal kwetsbare jongeren intensief begeleid. Het doel is om deze jongeren toe te leiden naar en vertrouwd te maken met meer intensievere zorg en hulpverlening. En daarmee crises te voorkomen.  Door een luisterend oor te bieden streeft stichting Ykeallo er naar dat deze jongeren een zelfstandig leven opbouwen in Nederland en hun talenten optimaal benutten.

Het project 'Thuis in Amsterdam' is onderdeel van het overkoepelende project 'Hoedmona'. Dit betekent ‘Ons Hutje’ in het Tigrinya. Een plek waar je je welkom en thuis voelt. Een plek om op adem te komen, zodat je kunt werken aan je toekomst. Dat is precies wat jonge statushouders uit Eritrea en Ethiopië vaak missen als ze beginnen aan hun nieuwe leven in Nederland. Het project is bedoeld om te voorzien in zo’n plek. Met de bijdrage van het VSB Fonds werkt Stichting Ykeallo aan het intensief begeleiden van een aantal jongeren, om ernstige crises te voorkomen.

Naast de intensieve begeleiding van de individuele jongeren, worden sociale activiteiten georganiseerd. Juist nu na de pandemie jaren zien we dat er een grote begoefte is om andere mensen te ontmoeten. De focus zal dus ook liggen op het organiseren voor sociale activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in Amsterdam. Belangrijk is ook dat tijdens deze activiteiten statushouder andere mensen uit de wijken ontmoeten. Om zo sneller thuis te zijn in de stad Amsterdam.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Lees meer over ons project 'Hoedmona' en de intensieve coaching.Of ga naar de website van VSBFonds om te zien voor welke projecten zij zich nog meer inzetten.

Back To Top