skip to Main Content

Samenwerking Oranje Fonds 2021

Stichting Ykeallo ontvangt van Het Oranje Fonds een bijdrage voor het project Hoedmona. Binnen dit project worden statushouders door heel Amsterdam geholpen om op een duurzame manier te integreren. Door een luisterend oor te bieden streeft stichting Ykeallo er naar dat deze jongeren een zelfstandig leven opbouwen in Nederland en hun talenten optimaal benutten.

Hoedmona betekent ‘Ons Hutje’ in het Tigrinya. Een plek waar je je welkom en thuis voelt. Een plek om op adem te komen, zodat je kunt werken aan je toekomst. Dat is precies wat jonge statushouders uit Eritrea vaak missen als ze beginnen aan hun nieuwe leven in Nederland. Het project Hoedmona is bedoeld om te voorzien in zo’n plek. Met de donatie van Het Oranje Fonds werkt Stichting Ykeallo vanuit 3 locaties in Amsterdam: Riekerhaven, Stek Oost en Spark Village.

Alle locaties bieden een plek waar statushouders zich welkom voelen, een luisterend oor vinden en een leuke tijd kunnen hebben. De doelgroep kan hier terecht met al hun vragen en problemen en krijgen persoonlijke, cultuursensitieve begeleiding richting de juiste instanties. Het is een plek waar activiteiten plaatsvinden en georganiseerd worden voor buiten de deur, zowel als leuke invulling van de dag als ten behoeve van de integratie in de eigen buurt en maatschappij. Er wordt op de locaties voorlichting en training gegeven die bijdragen aan het welzijn van statushouders en de integratie bevorderen.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het Fonds zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Lees meer over ons project 'Hoedmona'. Of ga naar de website van het Oranje Fonds om te zien voor welke projecten zij zich nog meer inzetten.

Back To Top