skip to Main Content

Oranje Fonds investeert in project Riekerhaven

Stichting Ykeallo krijgt een bijdrage van €47.000 van het Oranje Fonds voor het project Hoedmona. Eritrese statushouders in Amsterdam Nieuw West worden in dit project geholpen om duurzaam te integreren. Dit gebeurt onder meer met het bieden van een plek om samen te komen, cultuursensitieve begeleiding, voorlichting en training en sport- en spelactiviteiten.

Hoedmona betekent ‘Ons hutje’ in het Tigrinya. Een plek waar je je welkom en thuis voelt. Een plek om op adem te komen, zodat je kunt werken aan je toekomst. Dat is precies wat jonge statushouders uit Eritrea vaak missen als ze beginnen aan hun nieuwe leven in Nederland. Stichting Ykeallo biedt hen zo’n plek, met als doel dat deze jongeren uiteindelijk een zelfstandig leven opbouwen in Nederland en hun talenten optimaal benutten.

De doelstelling van het project Hoedmona is om 200 jongeren te begeleiden richting zorg, (vrijwilligers)werk, scholing, vrijetijdsbesteding, en een eigen netwerk op te laten bouwen. Dit gebeurt vanuit de Riekerhaven, waar de stichting participeert in Startblok Riekerhaven, een woonproject voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen en jongeren uit Nederland. Op deze plek, aan de ring A10 in Amsterdam Nieuw West, bouwen ze samen aan de toekomst.

“De bijdrage van het Oranje Fonds draagt op een constructieve wijze bij aan het op weg helpen van jonge statushouders in Amsterdam Nieuw West,” aldus Mekonnen Ykeallo, projectleider bij Stichting Ykeallo. “Opnieuw beginnen in een kansrijk, maar vreemd land is voor veel statushouders overweldigend. Om een goede start te maken, heb je baat bij iemand die je in je eigen taal op sleeptouw neemt. Met praktische ondersteuning, introductie in een netwerk en een luisterend oor. We merken dat onze stichting daar een belangrijke rol in kan spelen.”

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Back To Top