Samenwerking Oranje Fonds 2021

Samenwerking Oranje Fonds 2021

Stichting Ykeallo ontvangt van Het Oranje Fonds een bijdrage voor het project Hoedmona. Binnen dit project worden statushouders door heel Amsterdam geholpen om op een duurzame manier te integreren. Door een luisterend oor te bieden streeft Stichting Ykeallo er naar dat deze jongeren een zelfstandig leven opbouwen in Nederland en hun talenten optimaal benutten. Hoedmona […]