skip to Main Content

Tanja te Beek

Projectmedewerker individueel gehuisveste statushouders

portret Tanja te Beek

Tanja (1972) houdt zich bij stichting Ykeallo bezig met het project voor individueel gehuisveste statushouders. Dit project houdt zich bezig met het aanbieden van activiteiten en het koppelen van bestaande activiteiten met geïnteresseerde statushouders (veelal van Eritrese of Syrische komaf) uit het stadsdeel Nieuw West. Daarnaast houdt Tanja zich vanuit stadsdeel Nieuw-West en stadsdeel West bezig met andere sociaal maatschappelijke taken zoals de begeleiding van statushouders.

Tanja zet zich al lange tijd in voor statushouders, eerst met haar voormalige eigen stichting Sedrabet ("familie") die zich vooral richtte op Eritrese statushouders. Tanja en de medeoprichters van deze stichting hielpen met wat er op dat moment speelde (bijvoorbeeld helpen met verhuizen of de meterstand opnemen). Hun stichting is momenteel officieel niet meer actief, maar nog altijd gaan zij door met op een laagdrempelige manier mensen te ondersteunen. Tanja vindt het ontzettend leuk dat zij nu doorgaat met statushouders begeleiden via stichting Ykeallo. "Werk maken van je hobby", aldus Tanja.

Naast dit alles werkt Tanja ook als NT2- en inburgeringsdocent en in haar vrije tijd speelt ze Capoeira. Capoeira is een braziliaanse vechtdans en kunstvorm, waarin twee mensen aanvals- en verdedigingstechnieken uitwisselen op muziek.

Back To Top