skip to Main Content

Femke Minderman

Penningmeester

Femke (1992) is projectmedewerker bij Defence for Children. Ze houdt zich bezig met projecten om kinderrechten in Nederland te waarborgen, onder andere op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en jongerenparticipatie. Femke geeft aan dat het soms gaat om pittige onderwerpen. "Vergeleken met andere landen is het in Nederland best goed geregeld, maar ook hier zijn nog schrijnende gevallen", vertelt Femke.

Via Carrie van der Kroon, oud bestuurslid van Ykeallo, kwam Femke bij de stichting terecht. Juist de afwisseling tussen haar werk, waarin ze vooral op beleidsniveau bezig is, en de persoonlijke aanpak bij stichting Ykeallo spreekt haar erg aan. Naast haar taken als penningmeester, pakt ze ook zaken op als het aanvragen van fondsen en het schrijven van de verantwoording. "Het is bijzonder te zien hoe Mek en het team werken en hoe groot het netwerk om hen heen is. We willen als bestuur Mek goed ondersteunen om zo de werkzaamheden van de stichting beter behapbaar te maken, zodat de stichting op een duurzame manier verder kan", aldus Femke.

Back To Top