skip to Main Content

Carrie van der Kroon, LL.M. (Amsterdam, 1988) is specialist in internationale kinderrechten, rechtsantropoloog, auteur en freelance trainer en moderator. In 2015 publiceerde zij haar eerste boek ‘I write with the right’, over inheemse, migrerende kinderen in Centraal-Amerika. Sinds 2015 werkt Carrie voor Defence for Children – ECPAT Nederland aan ontwikkelingsprogramma’s ter versterking van kinderrechten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Eerder deed zij ook ervaring met kinderrechten op in de Balkan en Australië.

Carrie is jarenlang de voorzitter geweest van stichting Ykeallo en adviseert de stichting nu.

Carrie traint, faciliteert en presenteert sinds haar vijftiende jaar en begon haar carrière met het trainen van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen, AZC’s en op allerlei andere plekken in Nederland, om jongeren te ondersteunen bij het vinden en uiten van hun stem (als onderdeel van de Nationale Jeugdraad, nu: NJR). Carrie vindt  het leuk om volwassen gesprekken te voeren met kinderen over wat zij belangrijk vinden, ervaren en denken over hun rechten.

Carrie is lid van de Amsterdamse Hub van Global Shapers bij het World Economic Forum, zit in de Raad van Toezicht van de Rutu Foundation en is bestuurslid van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik.

Meer over Carrie vind je op haar LinkedIn en website.

Back To Top